Preteky automobilov do vrchu - 27.-28.8.2016

Športový deň v Ostrej Lúke dňa 23.7.2016

Slnečnú sobotu 23.7.2016 sa v našej obci konal športový deň. Súťažilo sa na futbalovom ihrisku od 10:00 hodine. Pre deti a mládež boli pripravené disciplíny, po aksolvovaní ktorých mali zaslúženú odmenu v podobe balíčkov a mohli si opiecť špekačky na ohníku. Po obede si deti mohli dosítosti zaskákať na skákacom hrade. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri organizovaní podujatia. A tu je pár fotiek...

Harmonogram zberu odpadov 7-12/2016

V prílohe sa nachádza harmonogram zberu odpadov na druhý polrok 2016 v Ostrej Lúke. 

Grantové kolo podpory vidieckych aktivít

Adela Kremnicko – Štiavnické združenie v y h l a s u j e grantové kolo podpory vidieckych aktivít     Finančná podpora je určená obyvateľom a organizáciám Mikroregiónu Adela

KULTÚRNA JAR ADELY OSTROLÚCKEJ 2016

Dňa 14.5.2016 sa v našej obci organizoval 10. Ročník Kultúrnej Jari Adely Ostrolúckej.

Stavanie mája 2016

Ej háje háje ostrolúcky mládenci stavajú máje ... táto pesnička zaznela aj tento rok v strede obce dňa 30.4.2016. Mládenci spojili sily so ženatými, a postavili v obci veľmi pekný máj, ktorému páru niet. A tu je pár fotiek ...

Oprava vodnej nádrže v strede obce

Dňa 14.4.2016 sa v našej obci opravovala vodná nádrž - tajch. Po dôkladnom vyčistení sa na dno vodnej nádrže položila kari-rohož, a boli objenané dva domiešavače s betónom, ktorý pokryl celé dno tajchu. Chcem poďakovať všetkým, čo proložili ruku k dielu. A tu je pár fotiek ...

Syndikovať obsah