Oznam

O Z N A M Spoločnosť AGRO ŠULEK s.r.o. Zvolen, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v katastri našej obce oznamuje obyvateľom, že od 17.10.2018 bude hnojiť polia digestátom zo spoločnosti Bioplyn Budča s.r.o. Bratislava. Tento digestát má povolenie z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, že sa môže využívať ako hnojivo v rastlinnej výrobe a vyhovuje svojimi vlastnosťami a surovinovým zložením ustanoveniam právnych predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. Jediným negatívom je zvýšený zápach pri aplikácii, ktorý sa bude snažiť eliminovať tým, že ho bude v čo najkratšom čase zapracovávať do pôdy. Hnojenie sa bude vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 hodiny do 19:00 hodiny. Spoločnosť prosí o trpezlivosť obyvateľov počas aplikácie hnojenia.

RTVS - reportáž o predaji kaštieľa

V sobotu 25.8.2018 bola uverejnená reportáž v Hlavných správach RTVS o predaji kaštieľa Ostrolúckych. Môžete si ju pozrieť: www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164754#2055

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V prílohách sú zverejnené základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018,

Laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka

V prílohe sú zverejnené laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka.

Predaj Kaštieľa v Ostrej Lúke - podmienky verejno-obchodnej súťaže

Obec Ostrá Lúka chce predať svoj podiel 5/6 z Kaštieľa Ostrolúckych, bližšie podmienky nájdete v prílohe.

TV Hronka - Po stopách zámožných predkov - Kaštieľ Ostrolúckych

Príbeh Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra je dobre známy. TV Hronka navštívila rodisko tejto mladej dámy. Rodinný kaštieľ bohužiaľ postupne chátra ale za to na atmosfére nestráca. Viac si môžete pozrieť na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=6g2_eDEV37M 

Ochrana osobných údajov

Na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby obec Ostrá Lúka, v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinne informuje na externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00320161 

Harmonogram zberu odpadov v Ostrej Lúke - 2018

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Ostrá Lúka v roku 2018. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.Zaujíma Vás, ako ďalej sa pracúvajú plasty, ktoré vyseparujete? Môžete si to pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=UgSydfSRQSg&feature=youtu.be 

Digitálny rozhlas v našej obci

Zmeškali ste dedinský rozhlas? Prišli ste kvôli tomu o dôležité informácie? 

Syndikovať obsah