Športový deň pre deti a mládež v Ostrej Lúke - 29.7.2017 od 10:00 hod.

Každoročne sa v našej obci organizuje športové dopoludnie pre deti a mládež. Ani tento rok nie je výnimkou. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zápisnica a uznesenie č.3/2017 zo dňa 30.6.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 30.6.2017.

Schválený záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016

V prílohe je zverejnený schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

V prílohe sa nachádza Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre vodnú stavbu "Ostrá Lúka - Úhrbie - Ovčín Inžinierske siete, Objekt: Verejný vodovod".

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

MDŽ 2017 v Ostrej Lúke

V kultúrnom dome v Ostrej Lúke sa dňa 11.3.2017 konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pre ženy bolo pripravené netradičné vystúpenie Dua Aldar, ktorí prezentovali dobovú hudbu a spev z obdobia 13 storočia. Každá zo žien bola obdarovaná kvietkom a posedelo sa pri občerstvení. Prikladám pár fotiek . . .

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.

Syndikovať obsah