Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.9.2017 o 19:00 hod.

  Pozývam Vás na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2017 /streda/ o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke.

Digitálny rozhlas v našej obci

Zmeškali ste dedinský rozhlas? Prišli ste kvôli tomu o dôležité informácie? 

Tajomný hrad Peťuša - prednáška 23.9.2017 o 17:00 hod.

PREDNÁŠKA v zasadačke obecného úradu dňa 23.9.2017 (sobotu) o 17:00 hod. Tajomný hrad Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka Prednášajúca: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Upozornenie pred vykurovacou sezónou

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných pristranstvách

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Využitie požiarnej nádrže v Ostrej Lúke

V našej obci sa nachádza požiarna nádrž, ktorá počas tohtoročných letných prázdnin neslúži len na načerpanie vody v prípade požiaru, ale aj . . . 

Futbalový turnaj v Ostrej Lúke - 29.7.2017

V sobotu 29.7.2017 o 13:30 hod. sa na ihrisku v Ostrej Lúke uskutočnil futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce. Turnaja sa zúčastnili mužstvá: Ostrá Lúka, Dubové, Budča, Železná Breznica. Prvý zápas hrali domáci proti Dubovému, a vyhrali na jedenácky. V druhom zápase Budča hrala proti Železnej Breznici, a do finále postúpila Budča. Putovný pohár obhájila Budča, na druhom mieste skončila Ostrá Lúka, tretie skončilo Dubové a na štvrtom mieste skončila Železná Breznica. A tu je pár fotiek . . .

Športový deň v Ostrej Lúke - 29.7.2017

Slnečnú sobotu 29.7.2017 sa v našej obci konal športový deň. Súťažilo sa na futbalovom ihrisku od 10:00 hodine. Pre deti a mládež boli pripravené disciplíny, po absolvovaní ktorých mali zaslúženú odmenu v podobe balíčkov a mohli si opiecť špekačky na ohníku. Po obede si deti mohli dosýtosti zaskákať na skákacom hrade. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri organizovaní podujatia. A tu je pár fotiek...

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.

Syndikovať obsah