Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.4.2019

V prílohe je zverejnený oznam o prerušení distribúcie elektriny v časti obce Ostrá Lúka dňa 25.4.2019.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

V prílohe je zverejnené Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Ostrá Lúka - ÚHRBIE-OVČÍN Inžinierske siete, Objekt: Verejná splašková kanalizácia"

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie

Ďňa 25.5.2019 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. V prílohách sú zverejnené potrebné informácie.

Farmárska revue - Farská záhrada v Ostrej Lúke

Dňa 20.3.2019 sa vo farskej záhrade v Ostrej Lúke natáčala Farmárska revue. Môžte si ju pozrieť na odkaze:https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14096/184185#1043

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Predaj kaštieľa - TV Hronka 26.3.2019

Na uvedenom odkaze si môžete pozrieť reláciu o predaji kaštieľa v regionálnej televízii TV Hronka. www.tvhronka.sk/spravodajstvo/kastiel-ostroluckych-predavaju-uz-po-piaty...

Venujte 2% pre obec Ostrá Lúka

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2%  z odvedenej dane, môžete ich venovať obci Ostrá Lúka!

Kultúrna sobota v Ostrej Lúke 9.3.2019

V sobotu 9.3.2019 Zbor pre občianske záležitosti  v Ostrej Lúke privítal v zasadačke obecného úradu najmladších obyvateľov našej obce spolu s ich rodičmi. Naši najmladší spoluobčania boli oficiálne privítaní u nás v obci...

Laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka

V prílohe sú zverejnené laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka zo dňa 28.2.2019.

Syndikovať obsah