Športový deň v Ostrej Lúke dňa 23.7.2016

Slnečnú sobotu 23.7.2016 sa v našej obci konal športový deň. Súťažilo sa na futbalovom ihrisku od 10:00 hodine. Pre deti a mládež boli pripravené disciplíny, po absolvovaní ktorých mali zaslúženú odmenu v podobe balíčkov a mohli si opiecť špekačky na ohníku. Po obede si deti mohli dosýtosti zaskákať na skákacom hrade. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri organizovaní podujatia. A tu je pár fotiek...

Harmonogram zberu odpadov 7-12/2016

V prílohe sa nachádza harmonogram zberu odpadov na druhý polrok 2016 v Ostrej Lúke. 

Grantové kolo podpory vidieckych aktivít

Adela Kremnicko – Štiavnické združenie v y h l a s u j e grantové kolo podpory vidieckych aktivít     Finančná podpora je určená obyvateľom a organizáciám Mikroregiónu Adela

KULTÚRNA JAR ADELY OSTROLÚCKEJ 2016

Dňa 14.5.2016 sa v našej obci organizoval 10. Ročník Kultúrnej Jari Adely Ostrolúckej.

Syndikovať obsah