Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky vydané obecným úradom

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ostrá Lúka

V prílohe je návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ostrá Lúka, ktorý sa bude prejednávať na obecnom zastupiteľstve.

Návrh Záverečného účtu obce Ostrá Lúka za rok 2017

V prílohe je zverejnený návrh Záverečného účetu obce Ostrá Lúka za rok 2017.

Syndikovať obsah