Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Oznam pre majiteľov psov

Z dôvodu zvýšeného výskytu voľne sa pohybujúcich psov, upozorňujem ich majiteľov na platné všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov, ktoré zakazuje vstup so psom na verejné priestranstvá a obecné zariadenia, a tiež opustenie psa bez uviazania. V prípade že uvedené nariadenie nebudete rešpektovať, budem nútený postupovať v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990.

Syndikovať obsah