Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu pozemkových úprav

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ostrá Lúka

Brigáda v záhrade Kaštieľa rodiny Ostrolúckych dňa 14.4.2012

Na jar 2012 sa skupina nadšencov rozhodla, že dajú doporiadku záhradu za Kaštieľom rodiny Ostrolúckych. Roboty bolo dosť, ako je zrejmé na záberoch z brigády. 

Zmena predaja mlieka - PD Pliešovce

Poľnohospodárske družstvo Pliešovce Vám oznamuje nové predajné dni a hodiny na predaj mlieka v našej obci. Predávať sa bude v utorok a vo štvrtok od 15:00 do 15:30 hod., a tiež v sobotu od 16:00 do 16:30 hod.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene informuje ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

     Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaslala odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Banská Bystrica „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“.

Článok - Obec chce zachrániť kaštieľ Ostrolúckych

V denníku Pravda dňa 10.8.2011 vyšiel článok "Chátrajúci kaštieľ Ostrolúckych chce zachrániť obec" viac sa dočítate ...

Našu obec zasiahli prívalové dažde!

V dňoch 19.7. a 20.7.2011 zasiahli našu obec prívalové dažde. Pozrite si pár fotiek, ktoré nepotrebujú komentár . . .

Vyťahovanie a čistenie tajchu

V dňoch 27.5.2011 a 30.5.2011 sa miestny požiarníci a dobrovoľníci pustili do vyťahovania a čistenia tajchu. Chcem sa im s touto cestou poďakovať, že sa pustili do nie ľahkej úlohy, a nakoniec ju úspešne zvládli.

Ponúkam pár fotiek z tejto brigády.

Oznam pre majiteľov psov

Z dôvodu zvýšeného výskytu voľne sa pohybujúcich psov, upozorňujem ich majiteľov na platné všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov, ktoré zakazuje vstup so psom na verejné priestranstvá a obecné zariadenia, a tiež opustenie psa bez uviazania. V prípade že uvedené nariadenie nebudete rešpektovať, budem nútený postupovať v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990.

Syndikovať obsah