Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Darujte 2 % pre obec Ostrá Lúka

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2%  z odvedenej dane, môžete ich venovať obci!Vypíšte vyhlásenie o poukázaní 2% (príloha), priložte potvrdenie od Vášho zamestnávateľa a odovzdajte na obecnom úrade, alebo priamo na daňovom úrade.Ak sa rozhodnete podať tlačivá priamo na daňovom úrade, alebo ak si podávate daňové priznania, v týchto prípadoch je potrebné informovať obecný úrad o vašich údajoch (prípadne údajoch o

Televíkend - RTVS - Kaštieľ rodiny Ostrolúckych

Kaštieľ v Ostrej Lúke objektívom Slovenskej televízie. Môžte si ho pozrieť na uvedenej stránke: www.rtvs.sk/televizia/archiv/7810/63175

Ostrolúcky hlásnik 2/2015

Oslobodenie obce Ostrá Lúka - 16.3.1945

Ostrolúcky hlásnik 1/2015

Ostrolúcky hlásnik - aktuálne číslo

Ostrolúcky hlásnik - aktuálne číslo

Som rád, že v našej obci vychádza obecný občasník. V tlačenej podobe si ho mohol každý Ostrolúčan nájsť v poštovej schránke. V prílohe ho zverejňujeme aj v elektronickej podobe. Veľká vďaka patrí Mgr. Andrei Bartkovej, ktorá nestratila chcuť do písania, a jej zásluhou máme už toto tretie číslo.

Brigáda - čistenie okolia obce 8.5.2014 - foto

Obecný úrad dňa 8.5.2014 o 14:00 hod. organizoval brigádu zameranú na čistenie úseku popri ceste od Hrona až po rovinku. Chcem poďakovať všetkým Ostrolúčanom, ktorí sa zúčastnili. Na brigáde boli zastúpené všetky vekové kategórie, a bolo nás okolo 30. Tiež chcem poďakovať pánovi Šulekovi zo synom, ktorí zabezpečili odvoz vyzbieraného odpadu, a tiež pripravili bohaté pohostenie. A tu je pár fotiek ...

Sadenie líp v obecnom parku.

Na začiatku pani Hudáková a pani Juráková dali hlavy do kopy a vypracovali projekt - Výsadba drevín v obecnom parku, ktorý bol financovaný cez Mikroregión Adela. Prišli s nápadom vysadiť v našom parku lipovú alej, ktorá by pozostávala z piatich líp. Názory na lipovú alej boli a sú rôzne, lebo výsadbou sa zmení ráz nášho parku. Nakoniec svoj zámer dňa 12.7.2013 aj zrealizovali . . .

Oznam občanom Ostrej Lúky - stočné !!!

Vážený spoluobčania  Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2012 schválilo  zmenu platby   za splaškovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou do čističky odpadových vôd.

Syndikovať obsah