Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.5.2019

POZVÁNKA Pozývam Vás na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2019 /štvrtok/ o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke. Program:1.Otvorenie2.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 3.Predaj kaštieľa – vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže4.Rôzne5.Diskusia6.Schvaľovanie uznesenia7.Záver                                                                               Mgr. Juraj Jelok                                                                                 starosta obce

Laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka

V prílohe sú zverejnené laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka zo dňa 16.4.2019.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

V prílohe je zverejnené upozornenie pre všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, čo sú povinní dodržiavať.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie

Ďňa 25.5.2019 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. V prílohách sú zverejnené potrebné informácie.

Farmárska revue - Farská záhrada v Ostrej Lúke

Dňa 20.3.2019 sa vo farskej záhrade v Ostrej Lúke natáčala Farmárska revue. Môžte si ju pozrieť na odkaze:https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14096/184185#1043

Predaj kaštieľa - RTVS 7.3.2019

V RTVS bol odvysielaný príspevok dňa 7.3.2019, môžete si ho pozrieť na tomto odkaze, 41:49 min a druhý príspevok bol odvysielaný dňa 10.3.2019: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/181483#2481  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/181602#2613

Harmonogram zberu odpadu v obci Ostrá Lúka - 3-6.2019

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Ostrá Lúka v 3 - 6.2019. O zbere ostatných komodít budete včas informovaní.Zaujíma Vás, ako ďalej sa spracúvajú plasty, ktoré vyseparujete? Môžete si to pozrieť tu: 

Miera triedenia odpadu v obci Ostrá Lúka za rok 2018

Obec Ostrá Lúka Vás informuje, že za rok 2018 má obec mieru triedenia odpadu 35,55 %, to znamená, že sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov za rok 2019 bude stanovená vo výške 8,-€/t.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA

V prílohe sa nachádza informácia o projekte do ktorého sa zapojila aj naša obec: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA.

Syndikovať obsah