Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku v Ostrej Lúke vo voľbách prezidenta SR

V prílohe je zverejnená zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v Ostrej Lúke vo voľbách prezidenta SR - I.kolo.

Voda z verejného vodovodu je opäť vhodná na pitie!

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vodu z verejného vodovodu  v obci Ostrá Lúka je možné používať na pitné účely.

Laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka

V prílohe sú zverejnené laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka zo dňa 28.2.2019.

Vypaľovanie trávy je ZAKÁZANÉ

Predaj kaštieľa - RTVS 7.3.2019

V RTVS bol odvysielaný príspevok dňa 7.3.2019, môžete si ho pozrieť na tomto odkaze, 41:49 min a druhý príspevok bol odvysielaný dňa 10.3.2019: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/181483#2481  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/181602#2613

Harmonogram zberu odpadu v obci Ostrá Lúka - 3-6.2019

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Ostrá Lúka v 3 - 6.2019. O zbere ostatných komodít budete včas informovaní.Zaujíma Vás, ako ďalej sa spracúvajú plasty, ktoré vyseparujete? Môžete si to pozrieť tu: 

Miera triedenia odpadu v obci Ostrá Lúka za rok 2018

Obec Ostrá Lúka Vás informuje, že za rok 2018 má obec mieru triedenia odpadu 35,55 %, to znamená, že sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov za rok 2019 bude stanovená vo výške 8,-€/t.

Pozvánka na zhromaždenie členov pozemkových spoločenstiev

V prílohe je zverejnená Pozvánka na zhromaždenie členov pozemkových spoločenstiev v Ostrej Lúke.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA

V prílohe sa nachádza informácia o projekte do ktorého sa zapojila aj naša obec: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA.

Voľby prezidenta SR - informácie

V prílohe je zverejnené oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v Ostrej Lúke. Tiež sú v prílohe zverejnení kandidáti na prezidenta SR.

Syndikovať obsah