Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Oznam

O Z N A M Spoločnosť AGRO ŠULEK s.r.o. Zvolen, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v katastri našej obce oznamuje obyvateľom, že od 17.10.2018 bude hnojiť polia digestátom zo spoločnosti Bioplyn Budča s.r.o. Bratislava. Tento digestát má povolenie z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, že sa môže využívať ako hnojivo v rastlinnej výrobe a vyhovuje svojimi vlastnosťami a surovinovým zložením ustanoveniam právnych predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. Jediným negatívom je zvýšený zápach pri aplikácii, ktorý sa bude snažiť eliminovať tým, že ho bude v čo najkratšom čase zapracovávať do pôdy. Hnojenie sa bude vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 hodiny do 19:00 hodiny. Spoločnosť prosí o trpezlivosť obyvateľov počas aplikácie hnojenia.

RTVS - reportáž o predaji kaštieľa

V sobotu 25.8.2018 bola uverejnená reportáž v Hlavných správach RTVS o predaji kaštieľa Ostrolúckych. Môžete si ju pozrieť: www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164754#2055

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V prílohách sú zverejnené základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018,

Laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka

V prílohe sú zverejnené laboratórne výsledky vody z verejného vodovodu v obci Ostrá Lúka.

Predaj Kaštieľa v Ostrej Lúke - podmienky verejno-obchodnej súťaže

Obec Ostrá Lúka chce predať svoj podiel 5/6 z Kaštieľa Ostrolúckych, bližšie podmienky nájdete v prílohe.

Harmonogram zberu odpadov v Ostrej Lúke - 2018

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Ostrá Lúka v roku 2018. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.Zaujíma Vás, ako ďalej sa pracúvajú plasty, ktoré vyseparujete? Môžete si to pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=UgSydfSRQSg&feature=youtu.be 

Šarm - Ostrá Lúka

Časopis Šarm napísal o Ostrej Lúke a rode Ostrolúckych. https://www.pluska.sk/sarm/relax/pojdeme-spolu/adelino-trapenie-preco-kr...

Predaj kaštieľa - MY Zvolen

V odkaze si môžete prečítať článok o predaji kaštieľa. https://myzvolen.sme.sk/c/20750621/ostra-luka-znizila-cenu-za-znamy-kast... 

Digitálny rozhlas v našej obci

Zmeškali ste dedinský rozhlas? Prišli ste kvôli tomu o dôležité informácie? 

Syndikovať obsah