Kultúra, Šport

Večer úcty k starším v roku 2014

Aj v roku 2014 sa v našej obci organizoval Večer úcty k starším. Boli pozvaní občania našej obce, ktorí dosiahli vek nad 60 rokov. Po príhovore starostu, bola pre nich pripravená prednáška príslušníka Okresného riaditeľstva policajného zboru zo Zvolena zameraná na bezpečnosť starších spoluobčanov. Mládež si pripravila básničky, a zaspieval aj spevokol Efata. Starosta spolu s predsedkyňou kultúrnej komisie odmenili tých, ktorí mali v tomto roku "okrúhliny", ale aj všetkých zúčastnených. Myslím si, že kto prišiel neoľutoval.

Kultúrna jar Adely Ostrolúckej v časopise Slovákov v Rakúsku

V prílohe si môžete prečítať o našej Kultúrnej jari Adely Ostrolúckej očami Ingrid Žalneva, ktorá nás v máji poctila svojou návštevou.

Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej - 17.5.2014 - foto

Dňa 17.5.2014 sa v našej obci organizovala Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej. Ponúkam Vám prierez akcie vo fotkách.

Stavanie mája 2014 - foto

Ej háje háje ostrolúcky mládenci stavajú máje ... táto pesnička zaznela po ročnej odmlke v strede obce dňa 30.4.2014. Mládenci spojili sily, a postavili v obci veľmi pekný máj. A tu je pár fotiek ...

MDŽ 2014 v Ostrej Lúke - foto

Dňa 9.3.2014 sa v kultúrnom dome konala oslava Medzinárodného dňa žien.

Fašiangové popoludnie a Karneval 2014 - foto

Dňa 15.2.2014 sa v sále kultúrneho domu konalo Fašiangové popoludnie, kde každý kto prišiel mohol ochutnať tradičné fašiangové špeciality. K fašiangom neodmysliteľne patrí karneval, na ktorý prišli deti a mládež v rôznych maskách, len škoda, že dospeláci si z nich nezobrali príklad a prišli bez masiek.

Víkend stolného tenisu v Ostrej Lúke 2014 - foto

Tradične začiatkom roku sa v Ostrej Lúke organizoval víkend stolného tenisu.

Štefanská zábava 2013 - foto

Stáva sa už tradíciou, že v našej obci sa organizuje Štefanská zábava.

Mikuláš v Ostrej Lúke - 2013 - foto

Dňa 6.12.2013 prišiel do našej obce Mikuláš, aby obdaril všetky dobré deti a zároveň zapálil vianočný stromček. V tomto roku sa stretnutie detí s Mikulášom neodohrávalo pod vianočným strončekom z dôvodu zlého počasia, ale vo vestilule obecného úradu. Mikuláš neprišiel sám, ale doviedol si svojich dvoch pomocníkov - Anjela a Čerta.

Večer úcty k starším 2013 - foto

Dňa 16.11.2013 o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočnil Večer úcty k starším.

Syndikovať obsah