Kultúra, Šport

Večer úcty k starším v roku 2015

Dňa 7.11.2015 o 16 hodine sme pokračovali v sále kultúrneho domu, kde sme privítali starších spoluobčanov, ktorým sme pripravili večer úcty k starším a pripomenuli sme si tiež jubilantov v tomto roku. 

Uvítanie do života - 7.11.2015

V sobotu 7.11.2015 o 14 hodine, sme privítali v zasadačke obecného úradu najmladších obyvateľov našej obce spolu s ich rodičmi, kde sme našich najmladších spoluobčanov oficiálne privítali u nás v obci.

Ľudovít Štúr v Ostrej Lúke - 26.9.2015

Aj u nás v Ostrej Lúke sme si pripomenuli dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra.

Čistenie obce Ostrá Lúka 2015

Dňa 18.4.2015 sa v našej obci organizovala brigáda na čistení našej obce a nášho katastra. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli pomôcť pri skrášlení nášho životného prostredia. Po brigáde nasledovala zaslúžená odmena.

Maškarný ples 2015

V obdobiu fašiangov neodmysliteľne patrí Maškarný ples pre deti, ktorý sa v našej obci uskutočnil v sobotu 14.2. Strtetli sa tam masky od výmyslu sveta, veď posúdte sami  ...

Obecná zabíjačka - 2015

V poslednú fašiangovú slnečnú sobotu 14.2. sa v našej obci uskutočnila obecná zabíjačka. Bolo to po prvý krát, čo sa takáto akcia u nás organizovala. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí svojou obetavosťou a prácou prispeli k tomu, že sa takáto akcia  konala v našej obci. Zabíjačka nie je o dvoch ľuďoch, ale o tíme ľudí, ktorí majú chuť pomôcť svojou prácou, a keď ste na záver dňa  prišli vy, naši spoluobčania (pre ktorých sa to robilo) hodovať a kúpili ste si plody nášho úsilia, bol to úžastný pocit z dobre vykonanej práce. Osobitne chcem poďakovať pánovi Jozefovi Hudákovi, ktorý svojou odbornosťou a prácou dosiahol to, že všetkým chutilo. Verím, že pri takejto akcii sa stretneme aj o rok. A tu je pár fotiek z celého dňa ...

Stolnotenisový turnaj 2015 - foto

Tradične koncom januára sa v našej obci organizuje stolnotenisový turnaj o Putovný pohár starostu obce. Turnaj bol určený pre všetky vekové kategórie, prišli deti, ženy aj muži. A tu je pár fotiek ...

Novoročný výstup na Vápenú 2015

Na Nový rok sme sa po prebdenej noci zobúdzali do slnečného rána. V tento deň sa v Ostrej Lúke už roky traduje Novoročný výstup na Vápenú. Zraz účastníkov bol o 13:00 hodine pred obecným úradom. Zišlo sa nás tam 34 plných odhodlania zdolať vrchol Vápenej.

Štefanská zábava 2014 - foto

Každoročne sa v našej obci organizuje Štefanská zábava. Po uvítaní starostom nás do tanca vyzval DJ a Podjavorská muzika. Samozrejme o polnoci nemohla chýbať bohatá tombola, za ktorú sponzorom ďakujeme. Dobrá nálada nám vydržala až do rána. Kto prišiel neľutoval, a verím, že sa  stretneme na zábave aj v roku 2015.  

Mikuláš v roku 2014 v našej obci

Ako každoročne aj v roku 2014 prišiel do našej obce Mikuláš a spolu s deťmi zapaľoval vianočný stromček. Mikuláš prišiel s vrecom balíčkov, a za básničku či pesničku deti odmeňoval. Stalo sa, že niektoré deti neboli pripravené, ale Mikuláš na nad nimi zľutoval.

Syndikovať obsah