Kultúra, Šport

Obecná zabíjačka - 2015

V poslednú fašiangovú slnečnú sobotu 14.2. sa v našej obci uskutočnila obecná zabíjačka. Bolo to po prvý krát, čo sa takáto akcia u nás organizovala. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí svojou obetavosťou a prácou prispeli k tomu, že sa takáto akcia  konala v našej obci. Zabíjačka nie je o dvoch ľuďoch, ale o tíme ľudí, ktorí majú chuť pomôcť svojou prácou, a keď ste na záver dňa  prišli vy, naši spoluobčania (pre ktorých sa to robilo) hodovať a kúpili ste si plody nášho úsilia, bol to úžastný pocit z dobre vykonanej práce. Osobitne chcem poďakovať pánovi Jozefovi Hudákovi, ktorý svojou odbornosťou a prácou dosiahol to, že všetkým chutilo. Verím, že pri takejto akcii sa stretneme aj o rok. A tu je pár fotiek z celého dňa ...

Stolnotenisový turnaj 2015 - foto

Tradične koncom januára sa v našej obci organizuje stolnotenisový turnaj o Putovný pohár starostu obce. Turnaj bol určený pre všetky vekové kategórie, prišli deti, ženy aj muži. A tu je pár fotiek ...

Novoročný výstup na Vápenú 2015

Na Nový rok sme sa po prebdenej noci zobúdzali do slnečného rána. V tento deň sa v Ostrej Lúke už roky traduje Novoročný výstup na Vápenú. Zraz účastníkov bol o 13:00 hodine pred obecným úradom. Zišlo sa nás tam 34 plných odhodlania zdolať vrchol Vápenej.

Štefanská zábava 2014 - foto

Každoročne sa v našej obci organizuje Štefanská zábava. Po uvítaní starostom nás do tanca vyzval DJ a Podjavorská muzika. Samozrejme o polnoci nemohla chýbať bohatá tombola, za ktorú sponzorom ďakujeme. Dobrá nálada nám vydržala až do rána. Kto prišiel neľutoval, a verím, že sa  stretneme na zábave aj v roku 2015.  

Mikuláš v roku 2014 v našej obci

Ako každoročne aj v roku 2014 prišiel do našej obce Mikuláš a spolu s deťmi zapaľoval vianočný stromček. Mikuláš prišiel s vrecom balíčkov, a za básničku či pesničku deti odmeňoval. Stalo sa, že niektoré deti neboli pripravené, ale Mikuláš na nad nimi zľutoval.

Večer úcty k starším v roku 2014

Aj v roku 2014 sa v našej obci organizoval Večer úcty k starším. Boli pozvaní občania našej obce, ktorí dosiahli vek nad 60 rokov. Po príhovore starostu, bola pre nich pripravená prednáška príslušníka Okresného riaditeľstva policajného zboru zo Zvolena zameraná na bezpečnosť starších spoluobčanov. Mládež si pripravila básničky, a zaspieval aj spevokol Efata. Starosta spolu s predsedkyňou kultúrnej komisie odmenili tých, ktorí mali v tomto roku "okrúhliny", ale aj všetkých zúčastnených. Myslím si, že kto prišiel neoľutoval.

Kultúrna jar Adely Ostrolúckej v časopise Slovákov v Rakúsku

V prílohe si môžete prečítať o našej Kultúrnej jari Adely Ostrolúckej očami Ingrid Žalneva, ktorá nás v máji poctila svojou návštevou.

Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej - 17.5.2014 - foto

Dňa 17.5.2014 sa v našej obci organizovala Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej. Ponúkam Vám prierez akcie vo fotkách.

Stavanie mája 2014 - foto

Ej háje háje ostrolúcky mládenci stavajú máje ... táto pesnička zaznela po ročnej odmlke v strede obce dňa 30.4.2014. Mládenci spojili sily, a postavili v obci veľmi pekný máj. A tu je pár fotiek ...

MDŽ 2014 v Ostrej Lúke - foto

Dňa 9.3.2014 sa v kultúrnom dome konala oslava Medzinárodného dňa žien.

Syndikovať obsah