Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 24.01.2011

Zápisnica a uznesenie č. 2/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 11.01.2011

Zápisnica a uznesenie č. 1/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Syndikovať obsah