Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2011

Zápisnica a uznesenie č. 6/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 23.06.2011.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 24.05.2011

Zápisnica a uznesenie č.5/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 24.05.2011

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.05.2011

Zápisnica a uznesenie č. 4/2011 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.02.2011

Zápisnica a uznesenie č. 3/2011 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 24.01.2011

Zápisnica a uznesenie č. 2/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 11.01.2011

Zápisnica a uznesenie č. 1/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Syndikovať obsah