Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie č. 2/2013 zo dňa 2.5.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 2/2013 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 2.5.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2013 zo dňa 28.2.2013

Zápisnica a uznesenie č. 1/2013 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 28.2.2013. Monitorovacia správa - koncoročné hodnotenie za rok 2012.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012

Zápisnica a uznesenie č. 5/2012 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 13.12.2012.

Zápisnica a uznesenie 4/2012 zo dňa 13.9.2012

Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 13.9.2012

Zápisnica a uznesenie 3/2012 zo dňa 21.6.2012

Zápisnica a uznesenie 3/2012 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 21.6.2012.

Zasadnutie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2012

Zápisnica a uznesenie č. 2/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2012.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02.2012

Zápisnica a uznesenie 1/2012 z rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 22.2.2012.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2011

Zápisnica a uznesenie 9/2011 z rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 13.12.2011.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.10.2011

Zápisnica a uznesenie č. 8/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 25.10.2011 .

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 20.09.2011

Zápisnica a uznesenie č. 7/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 20.09.2011.

Syndikovať obsah