Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie 3/2012 zo dňa 21.6.2012

Zápisnica a uznesenie 3/2012 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 21.6.2012.

Zasadnutie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2012

Zápisnica a uznesenie č. 2/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2012.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02.2012

Zápisnica a uznesenie 1/2012 z rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 22.2.2012.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2011

Zápisnica a uznesenie 9/2011 z rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 13.12.2011.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.10.2011

Zápisnica a uznesenie č. 8/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 25.10.2011 .

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 20.09.2011

Zápisnica a uznesenie č. 7/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 20.09.2011.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2011

Zápisnica a uznesenie č. 6/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 23.06.2011.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 24.05.2011

Zápisnica a uznesenie č.5/2011 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 24.05.2011

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.05.2011

Zápisnica a uznesenie č. 4/2011 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.02.2011

Zápisnica a uznesenie č. 3/2011 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Syndikovať obsah