Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie č.2/2014 zo dňa 29.4.2014

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.2/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.4.2014 v Ostrej Lúke.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.1/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2014 v Ostrej Lúke.

Zápisnica a uznesenie č. 6/2013 zo dňa 12.12.2013.

V prílohe je zápisnica a uznesenie č.6/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2013 zo dňa 31.10.2013.

Zápisnica a uznesenie zo zastupiteľstva obecného zastupiteľstva konaného 31.10.2013, v prílohe je aj zverejnené schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2013.

Zápisnica a uznesenie č. 4/2013 zo dňa 4.9.2013.

Zápisnica a uznesenie č.4/2013 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 4.9.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 3/2013 zo dňa 26.6.2013.

Zápisnica a uznesenie č.3/2013 obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.6.2013. V prílohe je aj schválený Záverečný účet obce za rok 2012.

Zápisnica a uznesenie č. 2/2013 zo dňa 2.5.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 2/2013 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 2.5.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2013 zo dňa 28.2.2013

Zápisnica a uznesenie č. 1/2013 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 28.2.2013. Monitorovacia správa - koncoročné hodnotenie za rok 2012.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012

Zápisnica a uznesenie č. 5/2012 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 13.12.2012.

Zápisnica a uznesenie 4/2012 zo dňa 13.9.2012

Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke zo dňa 13.9.2012

Syndikovať obsah