Dokumenty

Dôležité dokumenty

Schválený rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2015

V prílohách je zverejnený rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2014 zo dňa 16.10.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.5/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.10.2014 v Ostrej Lúke. 

Zápisnica a uznesenie č. 4/2014 zo dňa 14.8.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.4/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.8.2014 v Ostrej Lúke. 

Zápisnica a uznesenie č. 3/2013 zo dňa 26.6.2013.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.3/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2014 v Ostrej Lúke a schválený Záverečný účet obce za rok 2013.

Zápisnica a uznesenie č.2/2014 zo dňa 29.4.2014

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.2/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.4.2014 v Ostrej Lúke.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.1/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2014 v Ostrej Lúke.

Zápisnica a uznesenie č. 6/2013 zo dňa 12.12.2013.

V prílohe je zápisnica a uznesenie č.6/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2013 zo dňa 31.10.2013.

Zápisnica a uznesenie zo zastupiteľstva obecného zastupiteľstva konaného 31.10.2013, v prílohe je aj zverejnené schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2013.

Zápisnica a uznesenie č. 4/2013 zo dňa 4.9.2013.

Zápisnica a uznesenie č.4/2013 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 4.9.2013.

Zápisnica a uznesenie č. 3/2013 zo dňa 26.6.2013.

Zápisnica a uznesenie č.3/2013 obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.6.2013. V prílohe je aj schválený Záverečný účet obce za rok 2012.

Syndikovať obsah