Dokumenty

Dôležité dokumenty

Rozpočet na rok 2016

V prílohách je zverejnený rozpočet na rok 2016, ktorý bol schválený dňa 10.12.2015 na obecnom zastupiteľstve.

Zápisnica a uznesenie č.4/2015 zo dňa 14.9.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.4/2015 zo dňa 14.9.2015.

Zápisnica a uznesenie č.3/2015 zo dňa 25.6.2015

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.3/2015 zo dňa 25.6.2015.

Zápisnica a uznesenie č.2/2015 zo dňa 7.5.2015

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.2/2015 zo dňa 7.5.2015.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2015 zo dňa 26.2.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.1/2015 zo dňa 26.2.2015.

Zápisnica a uznesenie č. 7/2014 zo dňa 11.12.2014.

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.7/2014 zo dňa 11.12.2014

Schválený rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2015

V prílohách je zverejnený rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti.

Zápisnica a uznesenie č. 5/2014 zo dňa 16.10.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.5/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.10.2014 v Ostrej Lúke. 

Zápisnica a uznesenie č. 4/2014 zo dňa 14.8.2014.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.4/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.8.2014 v Ostrej Lúke. 

Zápisnica a uznesenie č. 3/2013 zo dňa 26.6.2013.

V prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.3/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2014 v Ostrej Lúke a schválený Záverečný účet obce za rok 2013.

Syndikovať obsah