Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie č.1/2016 zo dňa 26.2.2016.

Prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.1/2016 zo dňa 26.2.2016.

Sadovnícke úpravy centra obce, Ostrá Lúka

V prílohách je zverejnená inventarizácia drevín v centre obce Ostrá Lúka a tiež sadovnícky návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie prvkov drobnej architektúry v rámci centrálneho priestranstva v obci Ostrá Lúka. Predpokladaný návrh je spracovaný v stupni inventarizácia drevín a ideová štúdia.

Zápisnica a uznesenie č.5/2015 zo dňa 10.12.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.5/2015 zo dňa 10.12.2015.

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka na programovacie obdobie 2015 - 2024, ktorý bol schválený dňa 10.12.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2015

Rozpočet na rok 2016

V prílohách je zverejnený rozpočet na rok 2016, ktorý bol schválený dňa 10.12.2015 na obecnom zastupiteľstve.

Zápisnica a uznesenie č.4/2015 zo dňa 14.9.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.4/2015 zo dňa 14.9.2015.

Zápisnica a uznesenie č.3/2015 zo dňa 25.6.2015

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.3/2015 zo dňa 25.6.2015.

Zápisnica a uznesenie č.2/2015 zo dňa 7.5.2015

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.2/2015 zo dňa 7.5.2015.

Zápisnica a uznesenie č. 1/2015 zo dňa 26.2.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.1/2015 zo dňa 26.2.2015.

Zápisnica a uznesenie č. 7/2014 zo dňa 11.12.2014.

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.7/2014 zo dňa 11.12.2014

Syndikovať obsah