Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie č.1/2017 zo dňa 22.2.2017

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.2.2017.

Zápisnica a uznesenie č.5/2016 zo dňa 16.12.2016

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.5/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2016.

Rozpočet obce Ostrá Lúka na roky 2017 - 2018 - 2019

V prílohách je zverejnený rozpočet obce Ostrá Lúka na roky 2017 - 2018 - 2019 v príjmovej a výdavkovej časti.

Zápisnica a uznesenie č. 4/2016 zo dňa 16.9.2016

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.4/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2016.

Zápisnica a uznesenie č. 3/2016 zo dňa 10.6.2016

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.3/2016 zo dňa 10.6.2016.

Zápisnica a uznesenie č. 2/2016 zo dňa 6.5.2016

V prílohe sú zverejnené Zápisnica a uznesenie č. 2/2016 zo dňa 6.5.2016

Zápisnica a uznesenie č.1/2016 zo dňa 26.2.2016.

Prílohe sa nachádza Zápisnica a uznesenie č.1/2016 zo dňa 26.2.2016.

Sadovnícke úpravy centra obce, Ostrá Lúka

V prílohách je zverejnená inventarizácia drevín v centre obce Ostrá Lúka a tiež sadovnícky návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie prvkov drobnej architektúry v rámci centrálneho priestranstva v obci Ostrá Lúka. Predpokladaný návrh je spracovaný v stupni inventarizácia drevín a ideová štúdia.

Zápisnica a uznesenie č.5/2015 zo dňa 10.12.2015.

V prílohe je zverejnená Zápisnica a uznesenie č.5/2015 zo dňa 10.12.2015.

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka na programovacie obdobie 2015 - 2024, ktorý bol schválený dňa 10.12.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2015

Syndikovať obsah