Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a Uznesenie č.5/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2018.

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.5/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.4/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.4/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2018.

Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2017

Na obecnom zastupiteľstve bol dňa 28.6.2018 schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2017. (Príloha)

Zápisnica a Uznesenie č. 3/2018 zo dňa 5.4.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.3/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.4.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo dňa 8.2.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.2.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo dňa 25.1.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.1.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 zo dňa 13.12.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 13.12.2017.

Schválený rozpočet na rok 2018

V prílohách je zverejnený shcválený rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti.

Zápisnica a uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 27.9.2017.

Zápisnica a uznesenie č.3/2017 zo dňa 30.6.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 30.6.2017.

Syndikovať obsah