Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a Uznesenie č. 3/2018 zo dňa 5.4.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.3/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.4.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo dňa 8.2.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.2.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo dňa 25.1.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.1.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 zo dňa 13.12.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 13.12.2017.

Schválený rozpočet na rok 2018

V prílohách je zverejnený shcválený rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti.

Zápisnica a uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 27.9.2017.

Zápisnica a uznesenie č.3/2017 zo dňa 30.6.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 30.6.2017.

Zápisnica a uznesenie č.2/2017 zo dňa 19.5.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.2/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke, konaného dňa 19.5.2017.

Zápisnica a uznesenie č.1/2017 zo dňa 22.2.2017

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.2.2017.

Zápisnica a uznesenie č.5/2016 zo dňa 16.12.2016

V prílohe sa nachádza zápisnica a uznesenie č.5/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2016.

Syndikovať obsah