Dokumenty

Dôležité dokumenty

Zápisnica a uznesenie č.7/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.7/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.6/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2018.

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.6/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2018.

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 30.11.2018

Dňa 30.11.2018 sa v zasadačke obecného úradu v Ostrej Lúke konalo ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom zložili sľub starosta a poslanci obce. V prílohe je zverejnený ustanovujúci príhovor starostu obce. A tu je pár momentiek . . .

Zápisnica a Uznesenie č.5/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2018.

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.5/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.4/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.4/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2018.

Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2017

Na obecnom zastupiteľstve bol dňa 28.6.2018 schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2017. (Príloha)

Zápisnica a Uznesenie č. 3/2018 zo dňa 5.4.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.3/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.4.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo dňa 8.2.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.2/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.2.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo dňa 25.1.2018

V prílohe je zverejnená zápisnica a Uznesenie č.1/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.1.2018.

Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 zo dňa 13.12.2017

V prílohe sa nachádza Zápisnica a Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného dňa 13.12.2017.

Syndikovať obsah