Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2004

Dátum účinnosti: 
13. May 2011

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2004 - prenájom miestnosti v budove na ihrisku.

Zmluvná strana: 
Poľovnícke združenie "BRDO" Ostrá Lúka
PrílohaVeľkosť
Dodatok k zmluve o nájme č.1-2004.PDF279.79 KB