Obecné zastupiteľstvo

JUDr. Ján Zdút-Šťastný
Ostrá Lúka 131
zástupca starostu, poslanec

Mgr. Andrea Bartková
Ostrá Lúka 83
poslanec

Jana Albertová
Ostrá Lúka 116
poslanec

Jaroslav Ďurčík
Ostrá Lúka 50
poslanec

Mgr. Ján Prokaj
Ostrá Lúka 136
poslanec