Obchodná zmluva č. K/110/2019

Dátum účinnosti: 
7. August 2019

Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi poplatok.

Zmluvná strana: 
Jarmila Townsend Slančíková, Ostrá Lúka 8
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č.K1102019.PDF245.63 KB