Zmluva o službách č.01/2019 - 020819

Dátum účinnosti: 
7. August 2019

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa žiadosť o NFP.

Zmluvná strana: 
CS Consulting International, s.r.o. Šaľa
Cena: 
1990.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o službách 012019-020819.PDF757.44 KB