Obchdná zmluva č. V/178/2019

Dátum účinnosti: 
26. June 2019

Predmetom zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu.

Zmluvná strana: 
Ing. Ivana Bešinská, Ostrý Grúň 335
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č.V1782019.PDF229.54 KB