VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prílohe je zverejnený všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

PrílohaVeľkosť
VZN 32018 DzN a KO.pdf466.88 KB