Obchdná zmluva č. K/170/2019

Dátum účinnosti: 
2. April 2019

Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Zmluvná strana: 
Matúš Michalec, Zvolen
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluvaK1702019.PDF298.31 KB