Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia

V prílohe je zverejnená Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania.

PrílohaVeľkosť
Predĺženie platnosti - kanalizácia Úhrbie - Ovčín.PDF666.42 KB