Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
31. January 2019

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi obcou a Mestom Zvolen.

Zmluvná strana: 
Mesto Zvolen
Cena: 
150.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_Domino.PDF938.38 KB