Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
31. January 2019

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi obcou a CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z.

Zmluvná strana: 
CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen
Cena: 
360.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_CVP.PDF750.7 KB