Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
31. January 2019

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi obcou a spoločnosťou INTEXCOM s.r.o.

Zmluvná strana: 
INTEXCOM s.r.o. Zvolen
Cena: 
90.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie_INTEXCOM.PDF789.56 KB