Hromadná licenčná znluva

Dátum účinnosti: 
22. January 2019

Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a obcou v súvislosti so získaním súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobnej produkcie - štefanská zábava.

Zmluvná strana: 
SOZA, Bratislava
PrílohaVeľkosť
Hromadná licenčná zmluva.PDF1.26 MB