VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prílohe sa nachádza schválené Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PrílohaVeľkosť
VZN 32018 DzN a KO.pdf466.88 KB