Zmluva o poskytnutí NFP č. 074BB220006

Dátum účinnosti: 
26. October 2018

Predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP - Názov projektu - Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka.

Zmluvná strana: 
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
Cena: 
99312.81
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí NFP č.074BB220006.PDF1.65 MB