Zmluva o službách č.081118

Dátum účinnosti: 
15. November 2018

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa žiadosť o NFP - Špecifický cieľ 1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov . . .

Zmluvná strana: 
CS Consulting International, s.r.o. Šaľa
Cena: 
990.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o službách č.081118.PDF743.94 KB