Zmluva o spracovaní osobných údajov

Dátum účinnosti: 
11. September 2018

Zmluvné strany uzavreli licenčnú zmluvu č. U1215/2013 na základe ktorej Sprostredkovateľ vykonáva pre Prevádzkovateľa určité činnosti, pri ktorých je nevyhnutné, aby Sprostredkovateľ spracúval osobné údaje v mene Pravádzkovateľa.

Zmluvná strana: 
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
PrílohaVeľkosť
Zmluva o spracovaní osobných údajov.PDF1.02 MB