Zmluva o dielo

Dátum účinnosti: 
15. August 2018

Predmetom zmluvy je vykonať dielo pod názvom "Doplnenie verejného osvetlenia obec Ostrá Lúka, lokalita Ľakšová" v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Zmluvná strana: 
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
Cena: 
16116.11
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo.PDF694.32 KB