Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-093/2018

Dátum účinnosti: 
28. June 2018

Predmetom zmluvy je je prenechanie obci do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky.

Zmluvná strana: 
Ministerstvo vnútra SR
PrílohaVeľkosť
Zmluva o výpožičke.PDF1.69 MB