Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/240

Dátum účinnosti: 
10. July 2018

Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je úprava zmluvných podmienokn a realizáciu aktivít projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela.

Zmluvná strana: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Cena: 
175022.30
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.PDF1.88 MB
Dodatok č.1.pdf1.42 MB
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP.PDF422.8 KB