Zmluva č. 16284/51 nakladaní s komunálnym odpadom

Dátum účinnosti: 
1. May 2018

Zmluva upravuje vzťah medzi obcou a spoločnosťou vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Zmluvná strana: 
Marius Pedersen, a.s. Trenčín
PrílohaVeľkosť
Zmluva č.16284_51 nakladaní s komunálnym odpadom.PDF505.21 KB