Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dátum účinnosti: 
26. April 2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov v obci Ostrá Lúka

Zmluvná strana: 
Natur - Pack, a.s. Bratislava
PrílohaVeľkosť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.PDF1.3 MB
Dodatok č. k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 1628451.PDF309.84 KB