Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
14. April 2018

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí.

Zmluvná strana: 
Mesto Krupina
Cena: 
25.00