Mandátna zmluva

Dátum účinnosti: 
1. February 2018

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb - prevádzkovanie verejnej kanalizácie a obecnej ČOV v zmysle ustanovenia zákona číslo 442/2002 Z.z.

Zmluvná strana: 
ČOV-KA s.r.o. Halič
Cena: 
98.00
PrílohaVeľkosť
Mandátna zmluva.PDF509.24 KB