Zmluva č. 148 321

Dátum účinnosti: 
27. March 2018

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Zmluvná strana: 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Cena: 
1400.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva č.148 321.PDF1.14 MB