VZN 2/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka podľa Zmien a doplnkov č. 4. Záväzné regulatívy sú vymedzené formou zmien a doplnenia do záväzných regulatívov záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka, ktorá bola vyhlásená VZN č. 1/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 1, Zmeny a doplnky č. 2, Zmeny a doplnky č. 3, ktoré boli vyhlásené VZN č. 1/2013, 1/2014 a 1/2017). VZN 2/2018 bolo schválené dňa 5.4.2018.

PrílohaVeľkosť
VZN 2_2018.pdf580.13 KB