Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000018-00

Dátum účinnosti: 
31. January 2018

Predmetom tejto dohody je záväzok obce, že v prípade ak SSE-D a.s. písomne dožiada obec o zverejnenie ounámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie, toto zverejnenie poskytne obec pre SSE-D a.s. bezplatne.

Zmluvná strana: 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina
PrílohaVeľkosť
Dohoda o spolupráci.PDF633.31 KB