Hromadná licenčná zmluva

Dátum účinnosti: 
22. January 2018

Predmetom zmluvy je idelenie súhlasu - licencie Používateľovi - Štefanská zábava 26.12.2017

Zmluvná strana: 
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava