VZN č.1/2018, ktorým sa mení VZN č.3/2016

V prílohe sa nachádza VZN č.1/2018 obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

PrílohaVeľkosť
VZN 1 2018.pdf284.71 KB