Zmluva o dielo

Dátum účinnosti: 
6. December 2017

Na základe zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu "Športovo . oddychový areál.

Zmluvná strana: 
ANIS BB s.r.o. Banská Bystrica
Cena: 
110756.67
PrílohaVeľkosť
ZMLUVA O DIELO (3).PDF1.21 MB