Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.17/053

Dátum účinnosti: 
22. September 2017

Predmetom zmluvy o dielo je spracovanie písomného projektu ako podklad pre poskytnutie finančnej pomoci - "Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka"

Zmluvná strana: 
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
Cena: 
240.00