Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

Dátum účinnosti: 
3. November 2017

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberových akcií na území obce - papier.

Zmluvná strana: 
Plast SK, s.r.o. Zvolen
PrílohaVeľkosť
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu.PDF776.63 KB