VZN 3/2017 na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

PrílohaVeľkosť
VZN kanalizácia 2018.pdf394.37 KB