Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Dátum účinnosti: 
4. November 2017

Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou o dielo zo dňna 23.5.2016 končí ku dňu podpisu tejto dohody.

Zmluvná strana: 
BAU cargo, s.r.o. Žilina
PrílohaVeľkosť
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo.PDF405.29 KB