Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj kaštieľa

V prílohe sú podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k.ú. Ostrá Lúka, ktorých je obec Ostrá Lúka spoluvlastníkom v podiele 5/6. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na LV č.2 pre k.ú. Ostrá Lúka, obec Ostrá Lúka, okres Zvolen.

PrílohaVeľkosť
Podmienky obchodnej verejnej súťaže.PDF836.62 KB